Dialogmöten

Under våren har Region Örebro läns kulturchef Rikard Åslund besökt länets samtliga kommuner för att diskutera möjliga samverkansområden för nästa regionala kulturplan.

Resultatet av dialogerna med de kommunala företrädarna visar att det blir viktigt att satsa på några få gemensamma områden att samverka kring i nästa kulturplan. Det finns ett stort intresse för att prioritera arbetet med kultur för barn och unga i skola och på fritid och även för mer arbete med kultur och hälsa.

Från och med juli anställs en samordnare för att i samverkan med kulturaktörer och civilsamhället genomföra höstens dialoger. Samordnaren heter Sofia Hadders och hon har lång erfarenhet av att driva den här typen av utvecklingsprocesser från bland annat Regionförbundet Örebro län.

Annonser