Gästinlägg

Under arbetet med att ta fram nästa kulturplan vill vi på område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län, prova att låta dialogerna även ta plats i sociala medier med den här bloggen som huvudkanal.

Vår förhoppning är att en digital mötesplats, där dialogen lever och finns tillgänglig parallellt med de fysiska dialogerna, leder till fler engagerade och en mer transparent process.

Utgångspunkten för arbetet med nästa kulturplan är ett ökat fokus på

  • solidariskt fördelad kultur
  • kultur och hälsa

Vi kommer under våren 2018 och hösten 2019 löpande bjuda in gästbloggare som reflekterar kring ovanstående prioriteringar och sin verksamhet.

Om du har förslag på eller vill bidra med gästinlägg, mejla Peter Alsbjer eller Mia Eriksson.

Annonser