Kommundialoger

Region Örebro läns kulturchef, Rikard Åslund och hans medarbetare besöker kommunchefer i länets kommuner under mars och april för att få in synpunkter på innehåll, prioriteringar, möjliga samverkansområden och inriktning i nästa kulturplan.

13 mars 13-14.30 Ljusnarsberg
19 mars 15-16.30 Degerfors
20 mars 8.30-10 Askersund
21 mars 14.30-16 Lindesberg
27 mars  14-15.30 Nora
28 mars 15-16.30 Karlskoga
29 mars 10-11.30 Laxå
10 april 10-11.30 Hällefors
10 april 13.30-15 Kumla
10 april 16-17.30 Örebro
9 maj 14-15.30 Hallsberg
29 maj 9.30-11 Lekeberg

Annonser