Områdesdialoger

Områdesdialogerna genomförs under hösten 2018.

Inbjudningar och anmälningsformulär publiceras löpande på https://www.regionorebrolan.se/kulturplan2020

Det professionella kulturlivet och specifika kulturuttryck

Biblioteksutveckling: 22 nov

Bild och form samt hemslöjd: 17 sept

Fokus professionella kulturskapare/konstnärer: 14 nov

Kulturarv (museum, arkiv samt hemslöjd): 24 okt

Litteratur och film: 21 nov

Scenkonst (musik, teater, dans): 22 okt

Civilsamhällesdialoger (föreningar, ideella organisationer & folkbildning)

Askersund, Kumla, Hallsberg, Laxå, Lekeberg: 8 okt

Folkbildning och folkhögskolor: 26 okt

Karlskoga, Degerfors: 19 nov

Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Hällefors: 15 okt

Örebro: 17 okt

Fokusdialoger

Etnisk mångfald: datum kommer

Ungas inflytande: datum kommer

Kultur och hälsa: 28 nov

Finskt samråd: 28 nov

Teckenspråk: datum kommer

Annonser